Obszerna recenzja godnej polecenia książki o historii RRX-u.