Krótki odcinek o wydanej w 2019 roku autobiografii Ostrego.